Khách sạn Danang Golden Bay

HanoiTours

3 Đánh giá

Thành Viên kể từ Th10 24, 2020

Xác minh

  • Số điện thoại
  • Số ID Thẻ CMND/Hộ Chiếu
  • Giấy chứng nhận du lịch
  • Email
  • Social media

Chicago, IL, USA

Harvard: 70-Minute Hahvahd Tour

0 đánh giá

Western Express Northbound

0 đánh giá
New York: Museum of Modern Art New York: Museum of Modern Art

New York, USA

New York: Museum of Modern Art

0 đánh giá
Northern California Summer 2019 Northern California Summer 2019

California, USA

Northern California Summer 2019

1 Đánh giá

Los Angeles, CA, USA

Hollywood Sign Small Group Tour in Luxury Van

0 đánh giá

Los Angeles, CA, USA

National Parks Tour One Days

0 đánh giá

Review

Sleep

3.0/5

Location

3.0/5

Service

3.0/5

Cleanliness

3.0/5

Room(s)

3.0/5
Khách sạn Danang Golden Bay
Khách hàng
09/16/2023

1

1"'`--